Stokmaat

De stokmaat of schofthoogte is de hoogte van een paard of pony. Deze wordt gemeten met een uitschuifbare maatstok met een dwarsstaaf. Het paard moet vierkant staan en de stok wordt loodrecht (dit wil zeggen, onder een hoek van 90 graden met de grond) neergezet met het dwarsstuk op het hoogste punt van de schoft. Op de schaalverdeling op de stok is nu de hoogte van het dier af te lezen. Voor een paard op ijzers wordt er een centimeter vanaf getrokken.

Is de stokmaat minder dan 1,57 meter dan spreken we van een pony. Internationaal ligt de grens bij 1,48 meter.

Categorie-indeling
Bij deelname aan wedstrijden wordt vaak een indeling op stokmaat gehanteerd. De maten zijn dan als volgt:

  • A-pony: tot 117 centimeter;
  • B-pony: 117 tot 126,9 centimeter;
  • C-pony: 127 tot 136,9 centimeter;
  • D-pony: 137 tot 148,0 centimeter;
  • E-pony/klein paard: 148,1 t/m 156,9 centimeter.

Alleen in Nederland heb je een zogenaamde E-pony. In het buitenland is de D-pony de grootste pony. In Duitsland bijvoorbeeld mogen E-pony's (en dus kleine paarden) ook in de hogere sport zoals Lichte Tour mee rijden.

Uitzonderingen
De indeling op wedstrijden wordt aangehouden ongeacht ras. Er zijn echter bepaalde rassen waarbij men zelf liever spreekt over paarden dan pony's, ook als de stokmaat beneden de grens voor pony's is. Uitzonderingen zijn onder andere de IJslander, het Fjordenpaard en de Falabella.

Samenvoegen van categorieën op wedstrijden
Op wedstrijden voor pony's is het toegestaan verschillende categorieën samen te voegen bij het opmaken van het klassement. Dit geldt voor zowel spring- als dressuurwedstrijden. De categorieën kunnen samengevoegd worden ongeacht het aantal deelnemers in een rubriek. Alleen de volgende combinaties zijn mogelijk:

  • A/B
  • B/C
  • C/D
  • D/E

Er geldt een uitzondering op deze regel bij eventingwedstrijden. Dan is het toegestaan de volgende combinatie te maken: C/D/E