Bedenkelijke rol PvdD bij bannen van rijtuigen uit Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam stemde vorige week in met het voorstel van de Partij voor de Dieren de paardenkoets uit Amsterdam te bannen. Zeer bedenkelijk, aangezien het betreffende agendapunt ’s ochtends nog was doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Bovendien werd een voor de ‘getroffen’ stadskoetsiers gunstig gestemd rapport achtergehouden.

‘Het raadsbesluit om rijtuigen en paarden uit het centrum te weren is onwettig’, zegt stadskoetsier Gerard Rikkelman van Amsterdam Carriages. ‘De PvdD pleegde verkiezingsbedrog. Twee raadsleden hebben mij verklaard dat het initiatiefvoorstel gebaseerd is op valse informatie en dat een gunstig gestemd rapport is achtergehouden. Zij zijn zeer verlegen met de manier hoe het door de raad is gedrukt.’

Doorgedrukt raadsbesluit
In een videofragment (agendapunt 15, op 6:50:23) is precies te horen hoe het besluit ‘doorgedrukt’ wordt. De heer Boomsma van het CDA geeft in het fragment een stemverklaring. ‘Die paar mensen met een paardenkoets zijn het probleem helemaal niet. Die zorgen niet voor opstopping. Die paarden vinden het prima. Volkomen overdreven om dit te gaan verbieden.’

‘De VVD vindt dat Amsterdammers zelf hun vervoersmiddel moeten kunnen kiezen’, zegt De Bruijn van de VVD in een stemverklaring.  ‘Dat geldt ook voor een paardenkoets. Los daarvan horen wij ook juist vanuit de  dierenwelzijnhoek dat er met deze dieren op deze manier volstrekt geen probleem is, dus dat het prima kan.’

Hoewel de PvdD als insteek heeft dat de paarden op de dam bij hoge temperaturen en op de heetste dagen  een zonnesteek en hoefontstekingen op kunnen lopen, lijken de andere partijen eerder in te stemmen met het voorstel vanwege de toegenomen drukte in de stad.

Achtergehouden rapport
Een politierapport ‘Advies voor Koetspaarden bij warm weer’, is door de PvdD bewust achter gehouden. Het rapport, dat is opgezet in samenwerking met de LID, de Politie, een Dierenartsenpraktijk en met medeweten van de NVWA, is hier te lezen.  Uit dit rapport komt duidelijk naar voren, dat het dierenwelzijn van de koetspaarden op de Dam helemaal niet in het gedrang is en zij gewoon hun werkzaamheden kunnen uitvoeren tot een temperatuur van 25 graden Celcius. Er is een advies opgesteld voor als de temperatuur boven de 25 graden stijgt. De betreffende stadskoetsiers van Karos City Tours en Amsterdam Carriages hebben eerder al aan MenSport aangegeven dit advies op te volgen.

Zoals MenSport al eerder meldde betreft het een verkiezingsstunt van de PvdD en is het zeker nog geen uitgemaakte zaak dat de koetsiers uit de Amsterdamse binnenstad verdwijnen.

Bron: Hippos-MenSport

Lees ook:
- PvdD-missie geslaagd: Koetsen verdwijnen uit Amsterdam
-
‘Leg werk koetspaarden in Amsterdam aan banden’