Andere bacteriestam kan symptomen droes veroorzaken

De Gezondheidsdienst voor Dieren meldt dat er de laatste tijd op enkele bedrijven ‘droes-achtige’ symptomen optreden, onder meer sloomheid, niet eten en dikke lymfeknopen. Bij een neusswab om te testen op droes, kwam er in sommige gevallen geen droes uit. Dit werd ook bij twee gevallen op de Universiteitskliniek voor Paarden waargenomen, waar de klinische symptomen duidelijk richting droes wezen, maar er in de PCR-test of bacteriekweek geen droes uit kwam.

De GD meldt dat er op dit moment mogelijk sprake is van een andere bacteriestam die de symptomen van veroorzaken. De normale droesbacterie is Streptococcus equi equi. Een doorgaans veel onschuldigere bacterie, die bij heel veel paarden voorkomt zonder klinische problemen te geven, is Streptococcus equi zooepidemicus. Een heel enkelere keer dan deze baceteriestam toch tot ziekte leiden. Echter is er te weinig informatie om dit met zekerheid vast te kunnen stellen.

Nieuwe ziekte
De GD adviseert daarom om wanneer er symptomen zijn, te handelen alsof het om droes gaat. Dat houdt in het inschakelen van de dierenarts, zieke paarden isoleren, met andere paarden niet op pad gaan en ook geen paarden op het bedrijf ontvangen. In overleg met de dierenarts kunnen er monsters genomen worden voor de PCR-test en een bacteriekweek, om meer te weten te komen over deze mogelijk nieuwe ziekte.

Bron: GD