Negatief resultaat van 148.000 euro voor KNHS

2017 was een tumultueus jaar voor de KNHS. Vandaag werd het jaarverslag over 2017 gepubliceerd. De financiële schade van onder andere teruglopende aantallen startpassen (600.000 euro minder dan begroot) en de extra kosten voor de personeelswisselingen (200.000 euro meer dan begroot) valt mee. Het negatieve bedrijfsresultaat van 148.000 euro (1%) is minder dan vorig jaar (-220.000 euro). Wel werden diverse reserves aangesproken.

“In 2017 is de nieuwe contributie- en startpassystematiek volledig doorgevoerd. De algemene ledenontwikkeling is licht dalend en het aantal lidmaatschappen per eind 2017 is 176.496. De flexibilisering van de startpas wordt goed gebruikt door de leden, er is sprake van een verdubbeling van het aantal tijdelijke passen. Het aantal wedstrijden en internationale inschrijvingen is redelijk stabiel. Er zijn in 2017 een aantal nieuwe sponsoren geworven, waaronder HV Polo en Horka. De bijdragen van NOC*NSF zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven”, lichtte financieel directeur Theo van der Meulen dit negatieve resultaat in de ledenraadsvergadering toe.

2018 weer op 0+
In de begroting 2018 zijn een aantal maatregelen verwerkt om dit jaar weer op een 0+ uit te komen en de verwachting na het eerste kwartaal is dat we in lijn blijven met deze begroting.

4.502 leden verloren
De KNHS is in 2017 4.502 leden verloren (2017: 176.496/ 2016:180.998). Dat ligt in lijn met de algehele dalende trend. Vijf jaar geleden, in 2013, had de KNHS nog dik 204.000 leden. Dik 28.000 meer dus. Wat betreft de wedstrijdsport zijn er meer internationale starts, minder landelijke starts in zowel dressuur als springen. Eventing en reining zitten in de lift, de aangespannen sport, endurance en voltige niet.

Klik hier voor het volledige jaarverslag.Bron: Horses.nl